Jouw privacy


voor een goede behandeling is het gewenst dat ik, indien nodig,  een dossier aanleg. Dit dossier bevat aantekeningen over de behandeling en over je eventuele klachten/symptomen.. Uiteraard waarborg ik de privacy op een zorgvuldige manier. Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens en ik ga zorgvuldig om met je persoonlijke  gegevens. Als behandelaar heb ik als enige toegang tot de gegevens uit je dossier. Een deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een nota kan opstellen. Het gaat hierom je naam, adres en geboortedatum. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en toestemming vragen. 


Privacy op de nota
op de nota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij de zorgverzekeraar. Het gaat om de volgende gegevens:
• De naam, adres, woonplaats en geboortedatum
• Datum van de behandeling
• Code van de behandeling, zijnde: Reflexzonetherapie, code 24009
• Kosten van de behandeling

 

Ik ben aangesloten bij de Landelijke Branche Organisatie voor pedicures genaamd ProVoet en bij het KRP.  Voor de Voetreflexmassages ben ik aangesloten bij De BER.
Vanaf 25 Mei 2018 is het verplicht volgens de AVG-wet (de algemene verordering gegevensbescherming) om je te laten zien hoe ik de privacy waarborg. Vandaar bovenstaande uitleg met betrekking op deze wet.